Webinar om handel og tettstadutvikling

Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomførte i samarbeid med Distriktssenteret eit webinar om handel og attraktive tettstadar 19.03.19. Her kan du sjå webinaret i opptak.

Webinaret var ein del av medverknadsprosessen i revisjon av den regionale handelsføresegna.

Program og meir informasjon finn du her.

Kommentarar eller innspel kan sendast til marianne.bugge@sfj.no.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette