Foto av panel med politikarar på dialogmøtet om Vestland fylkeskommune på Voss. F.v. Jenny Følling, Trude Brosvik, Bjørn Hollevik, Pål Kårbø, Silja Ekeland Bjørkly, Terje Søviknes.

Dialogmøte i Førde 26. mars

Tre av fem dialogmøte om nye Vestland fylkeskommune er vel gjennomførte. Det fjerde møtet blir i Førde 26. mars. Her møter politikarane lokale politikarar og andre for å presentere Vestland og for å få innspel til vegen vidare.

Fire ulike bilete av folk og natur

20 000 inviterte til undersøking om helsa i fylket

Om lag 20 000 innbyggjarar i Sogn og Fjordane er inviterte til å svare på spørsmål om blant anna livskvalitet, helse og levekår.

Grafikk med jordklode som druknar i havet, og teksten Klimaomstilling 2019.

Velkomen til konferanse om klimaomstilling!

Kva val må vi ta i dag for at vi skal klare å nå klimamåla, og for å tilpasse oss eit klima i stadig endring? Bli med og finn svara på den fjerde nasjonale klimaomstillingskonferansen i Sogndal 23.–25. april.

Foto av fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl.

Populært fylkesarkiv

Fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl fekk 99 søkjarar til seks stillingar. Interessa for offentleg arkiv og digitalisering er stor.

22. mars 2019 |  Les meir ›
Signering av avtale UE-FK 2019

Samarbeider vidare om entreprenørskap i skulen

Fylkeskommunen held fram samarbeidet med Ungt Entreprenørskap, og vil saman frå fram fleire unge entreprenørar som tør å satse på eiga bedrift.

22. mars 2019 |  Les meir ›
Foto frå inne i ein fotballhall.

Søknadsrekord om spelemidlar – igjen

Fylkeskommunen har i år godkjent spelemiddelsøknadar om til saman 364 millionar, noko som betyr ny rekord for fylket i år igjen. Det har vore nærast ei dobling i søknadssum dei tre siste åra.

21. mars 2019 |  Les meir ›