Foto av Jon Askeland, Marthe Teigen Refsnes og Oda Medhus.

Ungdomen i Vestland slår seg saman

– Vi ser på samanslåing og samarbeid som positivt. Vi blir større og får meir makt, seier Marthe Teigen Refsnes og Oda Medhus. I helga slo fylkestinga for ungdom i Sogn og Fjordane og Hordaland seg saman til eit felles fylkesting for ungdom i Vestland.

Foto av fylkesordførarkjeda for Vestland.

Ny fylkesordførarkjede for Vestland er klar

16 motiv frå heile Vestland dannar den rykande ferske fylkesordførarkjeda som den nye fylkesordføraren får overrekt i Håkonshallen tysdag kveld. Motiva er nøye valde. Her skal det vere noko som alle kan kjenne seg igjen i. Her er alt frå fjordhest og sild, til Bryggen og bru. Og ein QR-kode.

Illustrasjon frå den visuelle identiteten til Vestland fylkeskommune. Illustrasjonen har blå bakgrunn og visualiserer eit kart sett ovanfrå.

Vestland får spreke fylkesfargar

I samband med konstituerande fylkesting blir dei første smakebitane av Vestland fylke sin visuelle identitet presentert. Det nye fylket får spreke fargar og visuelle tilleggselement i fugleperspektiv.

Illustrasjonsfoto av frivillig arbeid

Konferanse for å betre samspelet mellom kommunar og frivillige

19. november er kommunar og frivillige organisasjonar inviterte til konferanse om frivilligpolitikk. Målet er auka frivillig engasjement og tettare samspel.

07. november 2019 |  Les meir ›
Fotocollage med tre bilete frå fylkesmeisterskapen i yrkesfag ved Sogndal vidaregåande skule i februar 2018. Det første biletet syner ein elev ved ei grøn maskin i ein stor verkstad, det neste er ei jente i kokkeuniform, som rører i ei panne, og det tredje er ein gut i ei gravemaskin.

Fagdag om fleirspråklegheit i yrkesfagleg opplæring

Fylkesdirektøren for opplæring inviterer deg som arbeider med fleirspråklege elevar, lærlingar eller tilsette til fagdag i Sogndal, Førde eller på Eid.

05. november 2019 |  Les meir ›
Foto frå gruppearbeid under plansamlinga i Sogndal i oktober 2019.

Siste plansamlinga i Sogn og Fjordane fylke

Om lag 140 planinteresserte deltakarar var denne veka samla i Sogndal for påfyll av kunnskap, inspirasjon og diskusjonar med kollegaer frå heile fylket.

01. november 2019 |  Les meir ›