Foto av Jon Askeland, Marthe Teigen Refsnes og Oda Medhus.

Ungdomen i Vestland slår seg saman

– Vi ser på samanslåing og samarbeid som positivt. Vi blir større og får meir makt, seier Marthe Teigen Refsnes og Oda Medhus. I helga slo fylkestinga for ungdom i Sogn og Fjordane og Hordaland seg saman til eit felles fylkesting for ungdom i Vestland.

Foto av fylkesordførarkjeda for Vestland.

Ny fylkesordførarkjede for Vestland er klar

16 motiv frå heile Vestland dannar den rykande ferske fylkesordførarkjeda som den nye fylkesordføraren får overrekt i Håkonshallen tysdag kveld. Motiva er nøye valde. Her skal det vere noko som alle kan kjenne seg igjen i. Her er alt frå fjordhest og sild, til Bryggen og bru. Og ein QR-kode.

Illustrasjon frå den visuelle identiteten til Vestland fylkeskommune. Illustrasjonen har blå bakgrunn og visualiserer eit kart sett ovanfrå.

Vestland får spreke fylkesfargar

I samband med konstituerande fylkesting blir dei første smakebitane av Vestland fylke sin visuelle identitet presentert. Det nye fylket får spreke fargar og visuelle tilleggselement i fugleperspektiv.

v 6vmnptnrn

Utset sak om miljøvenlege snøggbåtar

Vestland fylkesutval utsette saka om satsing på miljøvenlege snøggbåtar. Ein del problemstillingar vart drøfta i møtet som fylkesrådmannen skal leggje fram eit notat om til neste møte 3. desember.

18. november 2019 |  Les meir på vlfk.no ›
 2csz 2th 85v

Desse vil bli rektor ved Sogndal vidaregåande skule

Tre kvinner og tre menn vil bli rektor i Sogndal.

15. november 2019 |  Les meir ›
Plansjef Synnøve Stalheim saman med Truls-Einar Johnsen, som er prosjektleiar for Klimapartnarar i Sogn og Fjordane.

No blir det Klimapartnarar også i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått klimasatsmidlar og kan endeleg etablere klimanettverket Klimapartnarar også her i fylket. Truls-Einar Johnsen tek til som prosjektleiar denne veka.

12. november 2019 |  Les meir ›