Foto av panel med politikarar på dialogmøtet om Vestland fylkeskommune på Voss. F.v. Jenny Følling, Trude Brosvik, Bjørn Hollevik, Pål Kårbø, Silja Ekeland Bjørkly, Terje Søviknes.

Dialogmøte i Førde 26. mars

Tre av fem dialogmøte om nye Vestland fylkeskommune er vel gjennomførte. Det fjerde møtet blir i Førde 26. mars. Her møter politikarane lokale politikarar og andre for å presentere Vestland og for å få innspel til vegen vidare.

Foto frå inne i ein fotballhall.

Søknadsrekord om spelemidlar – igjen

Fylkeskommunen har i år godkjent spelemiddelsøknadar om til saman 364 millionar, noko som betyr ny rekord for fylket i år igjen. Det har vore nærast ei dobling i søknadssum dei tre siste åra.

Grafikk med jordklode som druknar i havet, og teksten Klimaomstilling 2019.

Velkomen til konferanse om klimaomstilling!

Kva val må vi ta i dag for at vi skal klare å nå klimamåla, og for å tilpasse oss eit klima i stadig endring? Bli med og finn svara på den fjerde nasjonale klimaomstillingskonferansen i Sogndal 23.–25. april.

Foto av Karen Espelund.

– Vestland må bli ein bjellesau for kulturlivet

– Den nye fylkeskommunen må bli ein bjellesau for kulturlivet, sa fylkesdirektør Karen Espelund på den første kulturkonferansen for Vestland fylkeskommune.

22. mars 2019 |  Les meir ›
Foto av fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl.

Populært fylkesarkiv

Fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl fekk 99 søkjarar til seks stillingar. Interessa for offentleg arkiv og digitalisering er stor.

22. mars 2019 |  Les meir ›
Signering av avtale UE-FK 2019

Samarbeider vidare om entreprenørskap i skulen

Fylkeskommunen held fram samarbeidet med Ungt Entreprenørskap, og vil saman frå fram fleire unge entreprenørar som tør å satse på eiga bedrift.

22. mars 2019 |  Les meir ›