Foto av panel med politikarar på dialogmøtet om Vestland fylkeskommune på Voss. F.v. Jenny Følling, Trude Brosvik, Bjørn Hollevik, Pål Kårbø, Silja Ekeland Bjørkly, Terje Søviknes.

Dialogmøte i Førde 26. mars

Tre av fem dialogmøte om nye Vestland fylkeskommune er vel gjennomførte. Det fjerde møtet blir i Førde 26. mars. Her møter politikarane lokale politikarar og andre for å presentere Vestland og for å få innspel til vegen vidare.

Foto frå inne i ein fotballhall.

Søknadsrekord om spelemidlar – igjen

Fylkeskommunen har i år godkjent spelemiddelsøknadar om til saman 364 millionar, noko som betyr ny rekord for fylket i år igjen. Det har vore nærast ei dobling i søknadssum dei tre siste åra.

Grafikk med jordklode som druknar i havet, og teksten Klimaomstilling 2019.

Velkomen til konferanse om klimaomstilling!

Kva val må vi ta i dag for at vi skal klare å nå klimamåla, og for å tilpasse oss eit klima i stadig endring? Bli med og finn svara på den fjerde nasjonale klimaomstillingskonferansen i Sogndal 23.–25. april.

Illustrasjon av alternativ for fylkesvåpen for nye Vestland fylkeskommune.

Fjordlandskap på nytt fylkesvåpen

Fellesnemnda sitt arbeidsutval ber administrasjonen jobbe vidare med fjord og fjell som motiv på fylkesvåpenet til nye Vestland fylkeskommune.

26. mars 2019 |  Les meir ›
Foto av Karen Marie som står på talarstolen.

Vil ha fleire kulturoppgåver til fylkeskommunane

Hovudutval for næring og kultur i Sogn og Fjordane vil ha eit forpliktande samarbeid mellom fylkeskommunane og staten for snarleg overføring av fleire kulturoppgåver. Dette kom fram då Kulturmeldinga vart drøfta i møte 19. mars.

26. mars 2019 |  Les meir ›
Foto frå konferansen Klimathon i Bergen i mars 2019.

Viste nye løysingar for klimatilpassing

Digitale verktøy for risikoanalyse, etablering av vasskontor og nye måtar å organisere arbeidet  i kommunane på. Dei 80 deltakarane på Klimathon viste stort engasjement då dei presenterte løysingar for god klimatilpassing.

24. mars 2019 |  Les meir ›