Foto av eit stort cruiseskip til kai i Flåm. I framkant av biletet ser vi to kajakkar som ligg nett utpå sjøen med to menneske i kvar.

Kronikk: Kva gjer fylkeskommunane for å utvikle berekraftig cruiseturisme?

Fjordfylka står saman og er einige om ein felles visjon: Vestlandet skal vere det mest berekraftige reisemålet i Europa, basert på lønsame og tilgjengelege naturopplevingar. Berekraft og lønsemd gjeld også cruiseturismen.

jpx 7fbdkv 6

Kulturfestivalen 2019

Den 31. kulturfestivalen for utviklingshemma vart arrangert i Førde 29. til 31. mars. Dette var eit fantastisk arrangement med vel 100 deltakarar frå heile Sogn og Fjordane. Her er fleire bilete frå helga.

 75h 778v 25h

17 parti stiller liste til fylkestingsvalet i Vestland

Fire parti er nye, mens to er ute i høve førre fylkestingsval.

Utsikten på Gaularfjellet. Eit utsiktspunkt på den nasjonale turistvegen over Gaularfjellet

Friske midlar til reiselivssatsing

Ti prosjekt i fylket har fått støtte gjennom fylkeskommunen si tilskottsordning for infrastrukturmidlar til reiseliv. Ein snau million kroner er delt ut til turløyper, parkering, turistbuss og digitalt fiskekart. Sjå kva tiltak som har fått støtte!

16. april 2019 |  Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkestinget 24. april

Musea i Sogn og Fjordane, Campus Førde og årsmeldinga til kontrollutvalet er blant sakene fylkestinget får på bordet når dei skal ha møte på Fylkeshuset i Leikanger 24. april. Det skal også delast ut to prisar denne dagen.

12. april 2019 |  Les meir ›
Tre bileter sett frå dagsturhytta i Førde. Første bilete av hytta, andre frå inne i hytta. Ser stige opp til hems og tøflene klare på golvet. Tredje bilete er tatt utforbi hytta. Det er to koppar og som står ved eit bål og det vert tømt varm kaffi oppi frå ein blå termos.

Årsrapport for 2018

Fylkesrådmannen si oppsummering av 2018, den økonomiske stoda og rapport frå alle sektorane i fylkeskommunen er blant innhaldet i årsrapporten, som no er klar.

12. april 2019 |  Les meir ›