Foto av fylkesordførarkjeda for Vestland.

Ny fylkesordførarkjede for Vestland er klar

16 motiv frå heile Vestland dannar den rykande ferske fylkesordførarkjeda som den nye fylkesordføraren får overrekt i Håkonshallen tysdag kveld. Motiva er nøye valde. Her skal det vere noko som alle kan kjenne seg igjen i. Her er alt frå fjordhest og sild, til Bryggen og bru. Og ein QR-kode.

Illustrasjon frå den visuelle identiteten til Vestland fylkeskommune. Illustrasjonen har blå bakgrunn og visualiserer eit kart sett ovanfrå.

Vestland får spreke fylkesfargar

I samband med konstituerande fylkesting blir dei første smakebitane av Vestland fylke sin visuelle identitet presentert. Det nye fylket får spreke fargar og visuelle tilleggselement i fugleperspektiv.

Ungdom frå heile fylket tek del på fylkesting for ungdom 2013. Bilete frå møtesalen der ungdomane diskuterer.

Fylkesting for ungdom

1.–3. november er ungdomsdemokratiets helg i nye Vestland fylkeskommune.

Foto av festkledde politikarar i Vestland fylkesting i Håkonshallen 15. oktober 2019.

Slik fordeler dei politiske verva i Vestland seg

Vestland fylkesting 15. og 16. oktober har fordelt dei ulike politiske verva i den nye fylkeskommunen.

18. oktober 2019 |  Les meir på vlfk.no ›
Foto av Anne Gine Hestetun og Jenny Følling som ønskjer kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland velkomen til markeringa for Vestland fylkeskommune i Håkonshallen 15. oktober.

– Vestland må bli større enn Oslo

– Vestland blir på storleik med Oslo. Ambisjonen må vere å bli større enn Oslo, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i talen til det nye Vestland fylkesting i Håkonshallen 15. oktober.

16. oktober 2019 |  Les meir ›
Foto av Jon Askeland og Anne Gine Hestetun

Vil gjere sitt beste for oss alle i Vestland

– Eg skal gjere mitt beste for oss alle i denne første perioden i Vestland fylke, sa nyvald fylkesordførar Jon Askeland (Sp) på det første fylkestinget i Vestland. Han vart vald med 46 røyster. Silja Ekeland Bjørkly (H) fekk 19 røyster.

16. oktober 2019 |  Les meir ›