y 7y 55gvmgp

Har den beste kulturelle skulesekken i landet

Sogn og Fjordane er på førsteplass på Norsk kulturindeks 2018 når det gjeld tilbodet i Den kulturelle skulesekken (DKS).

Foto av leiar i Hardangerrådet, Jostein Ljones, ordførar i Voss, Hans-Erik Ringkjøb og leiar i Sogn Regionråd, Jan Geir Solheim. Dei står framfor eit kart som syner nye Vestland fylkeskommune og peiker på kva del av denne dei representerer.

Skal stake ut kursen for Vestland

Den regionale planstrategien for perioden 2020 til 2024 skal stake ut kursen for det nye Vestland fylke. Fylkesutvalet vedtok 3. desember formelt å starte arbeidet med planstrategien.

Foto av fem menn som sit oppå kassar med dagsturhyttebrosjyrer. Dei held også brosjyrer i hendene.

Praktbrosjyren om dagsturhyttene er klar

I desse dagar er den 76 sider store brosjyren om dagsturhyttene i Sogn og Fjordane på veg ut til deg. Her får du turskildringar og fantastiske bilete av dei 26 dagsturhyttene våre.

Foto av deltakarane på fagdag om fleirspråklegheit i yrkesfagleg opplæring i desember 2019.

Nyttig og bevisstgjerande om fleirspråklegheit

Korleis opptre inkluderande og skape eit godt arbeidsmiljø på ein fleirspråkleg arbeidsplass? Det var tema då fylkesdirektøren for opplæring inviterte til fagdag om fleirspråklegheit i yrkesfagleg opplæring.

13. desember 2019 |  Les meir ›
 72tmqnx 6z 3

Nye årringsdaterte bygg frå før 1650

Fylkeskommunen har teke årringsprøvar av to bygg i Guddalen i Fjaler i haust. Begge viser seg å vere frå før 1650, og Riksantikvaren vurderer no å frede bygga.

13. desember 2019 |  Les meir ›
Foto frå utdeling av fylkeskulturprisen 2019 til Ann Lundekvam og Bjørg Hovland

Tok imot den siste fylkeskulturprisen i Sogn og Fjordane

Ann Lundekvam og Bjørg Hovland tok imot fylkeskulturprisen under fylkestinget 10. desember. Dei får prisen for arbeidet sitt med drakt- og bunadstradisjonar i fylket.

10. desember 2019 |  Les meir ›