g 3hxmyhdc 4

Siste sjanse til å søkje midlar frå Marint verdiskapingsfond

Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane har 900 000 kroner til gode prosjekt.

Fotocollage av dei fem elevane som fekk gullmedaljar i skule-NM 2019.

Medaljar i fem fag i skule-NM

Sogn og Fjordane har mange flinke elevar. Nyleg kom åtte av dei heim frå skule-NM med medaljar rundt halsen.

Foto av eit stort cruiseskip til kai i Flåm. I framkant av biletet ser vi to kajakkar som ligg nett utpå sjøen med to menneske i kvar.

Kronikk: Kva gjer fylkeskommunane for å utvikle berekraftig cruiseturisme?

Fjordfylka står saman og er einige om ein felles visjon: Vestlandet skal vere det mest berekraftige reisemålet i Europa, basert på lønsame og tilgjengelege naturopplevingar. Berekraft og lønsemd gjeld også cruiseturismen.

Bilete frå fylkesutvalet mai 2018. Jenny Følling, Tore Eriksen, Svein Hågård og Sigurd Reksnes sit ved møtebordet på fylkeshuset i Leikanger.

Ope møte om utjamning av nettleige

Måndag 20. mai hadde fylkesutvalet møte med Sogn og Fjordane-benken på Stortinget. På slutten av dagen vart det arrangert eit ope møte om nettleige. Sjå møtet i opptak her.

21. mai 2019 |  Les meir ›
Oversynsbilete over Haukeland sjukehus i Bergen

Vil ha AMK-sentral for luftambulansen på Haukeland

Fellesnemnda sitt arbeidsutval sluttar seg i ei uttale til at lokaliseringa av ein felles AMK-sentral for luftambulansetenesta for helseregionen vert lagt til Haukeland universitetssjukehus.

14. mai 2019 |  Les meir ›
Foto av dagsturhytta på Vinjaåsen i Aurland, med utsikt mot Aurlandsfjorden, der eit cruiseskip kjem rundt neset.

Vi får 74 millionar i spelemidlar

Kulturdepartementet har no fordelt spelemidlane for 2019. Sogn og Fjordane får i år 14 millionar kroner meir enn i fjor.

10. mai 2019 |  Les meir ›