VRI-satsinga

Verkemiddel for regional forsking, utvikling og innovasjon (VRI-satsinga) skal bidra til auka innovasjon og verdiskaping i regional næringsliv, ved å stimulere til auka samhandling mellom FoU-institusjonar, bedrifter og regionale styringsmakter.

Temasatsingar

I tillegg har Helge Hustveit ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, eit særleg ansvar for verkemidlet mobilitet. Frode Hovland, næringsavdelinga, er kompetansemeklar innan mat - marine næringar.

Eit viktig verkemiddel i VRI er aktiviteten kompetansemekling. Føremålet er å oppsøke bedrifter med sannsynleg trong for FoU-innsats og kople desse mot aktuelle forskingsmiljø. I VRI-programmet er det laga ei handbok for kompetansemeklarar.

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00