Heim/Måløy vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Studiespesialisering/Vg3 Språk- samfunns- og økonomifag
MF-bok 1

Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomifag

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg3 er 15 timer pr veke. Resten er valgbare fag / programfag.

Fellesfag/obligatoriske fag

  • Norsk:  6 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Historie: 4 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Kroppsøving: 2 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Religion: 3 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Fransk 1+2: 5 timar, standpunktskarakter på vitnemål

Valfritt programfag på vg3

Du må ta 2 fag innan realfag som du hadde vg2 (tilsammen 10 timer per uke). I tillegg kan du velgje ett fag til uavhengig av programområde (5 t/v).  Totalt skal du ha i snitt 30 timer hver uke. Eksempel: Dersom ein tek 35 timar første året, 30 timar andre året så kan ein klare seg med 25 timar på vg3. Du kan lese om dei ulike programfag på vilbli.no.

Programfag (5timar)

  • Engelsk 2
  • Marknadsføring og leiing
  • Økonomi og leiing
  • Sosiologi og sosialantropologi/sosialkunnskap.