Fargestiftar

VG2 barne- og ungdomsarbeidarfag

Ein barne- og ungdomsarbeidar jobbar med pedagogiske tilbod for barn og ungdom.

Som barne- og ungdomsarbeidar planlegg, tilrettelegg og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbod for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling.

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. Vg2 linja i Måløy freistar å gjere deg klar til ein jobb i skule eller barnehage. Du lærer teori om kommunikasjon, samspel og om korleis ein skal te seg i yrket. Elevane får også ta del i mykje praktiske oppgåver i yrkespraksis gjennom skuleåret.