Oppdrettsanlegg

Oppdrettsanlegg

VG2 Akvakultur

VG2 Akvakultur er eit fylkesdekkande tilbod. Etter fullført Vg1 naturbruk kan du takast opp som elev på Vg2 akvakultur. Du vil få ei opplæring slik at du er godt rusta for å gå ut som lærling innan akvakulturfaget. Du vil lære om oppdrett av fisk, biologi, teknologi, fiskefôr, fiskehelse, bedriftslære, økonomi, miljø og tryggleik.

Som fagarbeidar innan akvakultur er det viktig at du liker deg utandørs under skiftande veirforhold. Du må like å arbeide i team, være nøyaktig og ansvarsbevisst. Du må ha interesse for biologi, teknologi og økonomi. Etter VG2 akvakultur kan du teikne lærekontrakt og starte som lærling i bedrift og bli fagarbeidar i akvakultur.