v 7e 8h 2gk 2u
v 7e 8h 2gk 2u

Bandet Hot Sidewalk frå Førde under ein tidlegare UKM-festival i Sogn og Fjordane. Foto: Martha Linnea Pukallus, UKM Media, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vestland får to UKM-festivalar i 2020

Den store Ung kultur møtest (UKM)-helga i Vestland i 2020 blir 24.–26. april. Då blir det UKM Vestland-festival i Nordfjordhallen i Måløy og på Voss kulturhus på Voss.

– Det blir store endringar for mange i 2020. Vi har difor valt å endre minst mogleg på UKM på fylkesnivå. Det er viktig at fylkesfestivalen er føreseieleg for både ungdommen som skal delta, og dei som har ansvar for arbeidet i kommunane. Så får eventuelle endringar kome etter kvart, seier Siri Ingvaldsen, seksjonssjef for kulturformidling i Vestland.

Brukar gamle fylkesgrenser

Det er difor naturleg å nytte dei gamle fylkesgrensene som styrande for kven som skal delta på kva festival. Deltakarar frå dagens Sogn og Fjordane deltek i Måløy, medan deltakarar frå dagens Hordaland deltek på Voss. 

Kring 250 ungdommar er venta til kvar av festivalane, som begge vil ha sceneframsyningar, utstilling, workshops og sosiale aktivitetar for deltakarane.

UKM skal vere ein møteplass for ungdom mellom 13 og 20 år, der ein kan delta med alle slags kulturuttrykk, men også som konferansierar, i UKM Media eller som unge arrangørar. Ungdommane deltek først i eigen kommune. Påmeldinga til UKM 2020 opnar 1. november.

For meir informasjon

Eva Kristin Svidal                                                           
Sogn og Fjordane fylkeskommune                          
eva.kristin.svidal@sfj.no                                            
911 69 693                                                                        

Marianne Ose Askvik
Hordaland fylkeskommune      
marianne.ose.askvik@hfk.no
489 95 258

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00