Folk ved pultar for møte i fylkesutvalet
Folk ved pultar for møte i fylkesutvalet

Arkivfoto.

Vedtok møteplan for 2017

Fylkesutvalet vedtok 17. oktober møteplan for politiske møte for 2017.

Fylkesutvalet bestemmer møtedatoar for alle politiske møte bortsett frå møta i hovudutvala, som vert bestemde av hovudutvala sjølve. Møtedatoar for hovudutvala vert klare i løpet av oktober/november.

Møtekalender 2017

Fylkestinget

 • Onsdag 26. april*
 • Tysdag/onsdag 13 og 14. juni
 • Tysdag 17. oktober
 • Tysdag/onsdag 5. og 6. desember

*Møte i fylkestinget dersom nok saker.

Fylkesordføraren får fullmakt til å avgjere kvar fylkestinga skal haldast.

Fylkesutvalet

 • Onsdag 25. januar
 • Måndag 6. mars
 • Torsdag 6. april
 • Tysdag 25. april (før FT)
 • Onsdag 3. mai
 • Onsdag 31. mai
 • Måndag 12. juni (før FT)
 • Tysdag 20. juni
 • Onsdag 23. august
 • Onsdag 27. september
 • Måndag 16. oktober (før FT)
 • Onsdag 1. november
 • Onsdag 22. november
 • Måndag 4. desember (før FT)

I samband med møta i fylkesutvalet kan det også bli møte i finansutvalet og/eller planutvalet.

Finansutvalet

Følgjande datoar blir førebels sett reserverte for møte i finansutvalet:

 • Onsdag 6. mars
 • Onsdag 3. mai
 • Onsdag 27. september
 • Måndag 16. oktober
 • Onsdag 1.november

Likestillingsutvalet

 • Onsdag 31. mai

Drøftingsmøte med fylkesutvalet, fylkeshovudtillitsvalde, fylkeshovudverneombod og hovudsamarbeidsutvalet

 • Tysdag 20. juni
 • Onsdag 22. november

Politikardagar

 • Måndag 29. mai
 • Måndag 25. september
 • Måndag 20. november

Dagar for felles møte i hovudutvala

 • Torsdag 11.mai*
 • Tysdag 30.mai
 • Tysdag 26.september
 • Tysdag 21.november

* Usikkert om det er behov for denne datoen.

Møte med stortingsrepresentantane, Fylkesmannen, Innovasjon Norge, NHO og Høgskulen i Sogn og Fjordane

Dato for desse møta blir fastsett seinare.

Fylkesvalstyret

Datoar for møta i fylkesvalstyret vert innarbeidd i møtekalenderen.

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568