fbevent_varmearbeid_2_mk_1200_628
fbevent_varmearbeid_2_mk_1200_628

Varme arbeid

Med varme arbeid meiner ein arbeid der det blir brukt open eld, som ved bruk av t.d. vinkelslipar, sveise- og skjereutstyr eller tilsvarande.

Oversikt

  • Maks. deltakerantall: 25
  • Kurslengde: 7,5 timer
  • Kompetansebevis: Kurset gir dokumentasjon på gjennomført kurs i varme arbeid med gyldigheit på 5 år utgitt av Norsk Brannvernforening.
  • Kontaktperson: knut.verbjørnsen@vlfk.no, tlf 415 30 735

Kursinnhold

  • Arbeidsmiljølova
  • Straffelova
  • Forskrift om systematisk HMS (Internkontrollforskrifta)
  • Lov om brannvern med forskrifter
  • Forsikringsavtaleloven og Lov om skadeerstatning
  • Brannteori, brannverntiltak før og under ein brann, og korleis ein skal opptre etter brann

Kurset har innlagt ei praktisk sløkkeøving. Etter gjennomgått kurs skal deltakarane ha den nødvendige kunnskapen det er krav om for at dei skal kunne utføre varme arbeid på ein sikker og forsvarleg måte. 

Kurset vert avslutta med skrifteleg prøve. 

Kursmateriell utgitt av Norsk Brannvernforening. 

Oversikt over aktuelle kurs hos Mo Kurssenter:

http://kurs.mokurssenter.no/

Hvis kurset som du er interessert i ikke er med, ta kontakt med oss.

 

Del dette:

Relaterte lenker