Varamedlemer til hovudutval for næring og kultur 2015–2019

Senterpartiet

 1. Per Kjøllesdal
 2. Marit Aakre Tennø
 3. Bjørn S. Sølsnes
 4. Marianne Bøthun
 5. Britt Domben Mulelid

Arbeidarpartiet, Høgre og Framstegspartiet

 1. Arve Mjømen (H)
 2. Marie Helene H. Brandsdal (Ap)
 3. Stig Ove Ølmheim (Ap)
 4. Rita Navarsete (FrP)
 5. Håkon Myrvang (Ap)
 6. Rita Ørnehaug (Ap)

Kristeleg Folkeparti

 1. Beate Bondevik Lie
 2. Arnfinn J. Brekke
 3. Hanne Sofie Sæterlid

Sosialistisk Venstreparti

 1. Eldrid Skudal
 2. Steinar Øydvin
 3. Vigdis Heimdal Reksnes

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568