Utleige av lokaler

Måløy vidaregåande skule leiger ut lokaler til frivillige lag og organisasjonar.

Kontakt

Helen Hjertaas
41 53 08 32
helen.hjertaas@sfj.no