Foto av medlemmane i ungdomspolitisk utval 2018/2019 ved Jølstravatnet ein seinhaustdag i sol.
Foto av medlemmane i ungdomspolitisk utval 2018/2019 ved Jølstravatnet ein seinhaustdag i sol.

Guro Høyvik/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ungdomspolitisk utval

Ungdomspolitisk utval (UPU) er arbeidsorganet til fylkesting for ungdom (FFU).

UPU er sett saman av fem medlemer og varamedlemer. Desse vert valde på fylkesting for ungdom (FFU).

UPU arbeider etter mynde frå fylkesting for ungdom, og følgjer opp vedtak gjort av fylkesting for ungdom og rapporterer til FFU om måten dei har følgt opp vedtaka sidan førre tingsete. UPU skal fungere som referansegruppe i arbeidet med fylkeskommunale planar og saker som gjeld barn og ungdom.

UPU står for planlegging og gjennomføring av ei årleg nettverkssamling for ungdomsråda i kommunane og det årlege fylkestinget for ungdom.

Ungdomspolitisk utval 2018–2019

Desse sit i utvalet:

Kamilla F. Rivedal, Askvoll
Leiar
ungdomspolitiskutval@sfj.no
482 81 461

Lisa Horpen, Årdal
Nestleiar
l-h-2001@hotmail.no
940 37 323

Thor Albrektsen, Flora
Medlem
thor.alb@hotmail.com
901 53 581

Mari Dale Salbu, Hyllestad
Medlem
mari.salbu@hotmail.com
949 82 524

Andreas Ytredal Akse, Hyllestad
Medlem
andreasyakse@hotmail.com
917 74 203

Varamedlemar

  • Hans Christian Knudsen
  • Ingebjørg F. Bjørlo
  • Dina Bovim
  • Milad Dean

Ta gjerne kontakt med UPU

Ta gjerne direkte kontakt med UPU dersom du lurer på noko, eller vil ta opp ei sak som du meiner er viktig for ungdom i Sogn og Fjordane. Du kan ta kontakt direkte med ein av medlemane eller du kan sende ein e- post til Ungdomspolitiskutval@sfj.no.
Du kan også ta kontakt på UPU si Facebookside.

Referat

Vedtekter for ungdomspolitisk utval

Framlegg til retningsliner for ungdomsråd i Sogn og Fjordane

Etter fråsegn frå fylkesting for ungdom 2014 utarbeidde ungdomspolitisk utval eit forslag til retningsliner for ungdomsråd i Sogn og Fjordane. Det er opp til ungdomsråda og kommunane sjølve om dei ynskjer å bruke desse retningslinene.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Kamilla F. Rivedal
Leiar, ungdomspolitisk utval
ungdomspolitiskutval@sfj.no
482 81 461 

Guro Høyvik
Kontaktperson i Sogn og Fjordane fylkeskommune

guro.hoyvik@sfj.no
415 30 608

Relaterte lenker

Eksterne lenker

Tip a friendTips ein ven

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713