Nyhende

bz 7rnsel 5a

Kjøp elsykkel med støtte frå fylkeskommunen

06. mars 2019

No kan både privatpersonar, verksemder og kommunar i fylket søkje fylkeskommunen om støtte til kjøp av elsykkel.

Les meir ›

Utlysing av tilskot til tettstadforming

05. mars 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune har sett av 2,7 mill. kroner i tilskot til tettstadforming i 2019. Alle kommunane i fylket kan søkje innan fristen 16. september.

Les meir ›

Søk om tilskot til kulturminne i verdsarvområde

16. november 2018

Eig du kulturminne i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden? No kan du søkje om tilskot til istandsetjing.

Les meir ›