Nyhende

Bilete av kulturminne i Sogn og Fjordane

Søk kulturmidlar, folkehelsemidlar og tilskot til kulturbygg

14. februar 2018

Tida er inne for å søkje dei fylkeskommunale kulturmidlane, kunstnarstipend og folkehelsemidlane. Vi lyser samstundes ut midlane i den desentraliserte ordninga for tilskot til kulturbygg.

Les meir ›

2,6 millionar til tettstadutvikling og stadforming i 2018

06. februar 2018

Fylkeskommunen ønskjer å samarbeide tett med kommunane om korleis dei kan utvikle og forme tettstadane sine. I år kan vi fordele 2,6 millionar kroner til arbeidet.

Les meir ›

Nytt om infrastrukturmidlane for reiselivet

13. september 2017

Infrastrukturmidlane blir frå 2018 lyste ut 15. januar, med tildeling i mars. Midlane vert gitt for inneverande år, noko som betyr at prosjekt som får støtte, må startast opp i løpet av 2018.

Les meir ›