Foto frå Bakka i Nærøyfjorden. Biletet er teke nede ved fjorden, og vi ser eit par naust og kyrkja i bakgrunnen. Skodda heng nedover fjellsidene, og fjelltoppane har fått eit snødryss.
Foto frå Bakka i Nærøyfjorden. Biletet er teke nede ved fjorden, og vi ser eit par naust og kyrkja i bakgrunnen. Skodda heng nedover fjellsidene, og fjelltoppane har fått eit snødryss.

Bakka i Nærøyfjorden. Foto: Arlen Bidne/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Tilskot til kulturminne i Nærøyfjorden

Eigarar av kulturminne i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden kan no søkje om tilskot til istandsetjing av kulturminna sine.

Søknadar skal sendast til Sogn og Fjordane fylkeskommune via regionalforvaltning.no.

Søknadsfristen er 1. desember 2017.

Du kan lese meir om tilskotsordninga for kulturminne på verdsarvlista her.

Dersom du lurer på noko, ta kontakt med Arlen Bidne på tlf. 415 30 934.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00