Stortinget sin kommunal- og forvaltningskomite vitjar Sogn og Fjordane 15. og 16. mars 2010

Komiteen skal vitje Årdal, Leikanger og Sogndal. Det tettpakka programmet omfattar mellom anna omstillingsarbeid, gjennomføring av forvaltningsreforma, kommunesamanslåing med status og eventuelle planar i Sogn og Fjordane, det kommunale planverket og samhandlingsreforma.

Vidare skal dei sjå på fylkeskommunalt og kommunalt inntektssystem, finansforvaltning, presentasjon av Direktoratet for ikt og forvaltning, fornying av offentleg sektor, elektronisk ID, røynsler og ambisjonar etter eit års drift av Distriktssentret - kompetansesenter for distriktsutviklin og E-helsesamarbeid i Sogn og Fjordane.

Vidare vert det bedriftsbesøk på NorSun i Årdal og presentasjon av Fylkesarkivet sine kommuneløysingar.

Sjå programmet for vitjinga

Nærare informasjon ved: Sekretariatsleiar Knut Henning Grepstad. Telefon: 57656118, mobil: 958 00153.

Del dette:

Relaterte lenker