Foto som syner pengar på eit bord, 50-lappar, 200-lappar, ein 500-lapp og ein del myntar i ulik valør. Foto: NRK Beta
Foto som syner pengar på eit bord, 50-lappar, 200-lappar, ein 500-lapp og ein del myntar i ulik valør. Foto: NRK Beta

Foto: NRK Beta/Eirik Solheim

Statsbudsjettet for 2016

Regjeringa legg i dag fram forslag til statsbudsjett for 2016.

Fylkesordføraren er skuffa over forslaget til statsbudsjett.

Alle dokument og pressemeldingar frå Finansdepartementet finn du på anten regjeringa.no eller statsbudsjettet.no.

Regjeringa har også fylkesvise oversikter for statsbudsjettet. Sjå oversikta for Sogn og Fjordane.

Finansminister Siv Jensen heldt pressekonferanse kl. 12.30, og du kan sjå opptak av denne her.

Del dette:

Relaterte lenker