Statsbudsjettet 2014

Regjeringa Stoltenberg la fram sitt framlegg til statsbudsjett for 2014 14. oktober. Finansdepartementet hadde laga fylkesvise oversikter, som viser kva betydning budsjettframlegget får for alle fylka.

Tilleggsproposisjon frå ny regjering
Regjeringa Solberg la 8. november fram ein tilleggsproposisjon til framlegget til statsbudsjett. Du finn alt om denne tilleggsproposisjonen på budsjettportalen til Finansdepartementet.

Statsbudsjettnyhende frå Sogn og Fjordane fylkeskommune 14. oktober

Budsjettdokumenta

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568