Spesialpedagogikk

Amalie Hamre er tilsett som spesialpedagogisk kontaktsperson ved Måløy vgs

Retten til tilpassa opplæring finn du i opplæringslovens kapittel 1. Målet er at alle elevar skal lære best mulig ut fra sine emner og føresetnader.