Invitasjon konferanse Sang samlar oss
Invitasjon konferanse Sang samlar oss

Song for inkludering

I kva grad kan song vere ein integreringsarena? Bli inspirert og skaff deg ny kompetanse på konferansen «Sang for inkludering og integrering» i oktober.

I 2016 hadde Førdefestivalen i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune eit prosjekt Voggesang – grenselause songar. Dette resulterte i ein konsert med innvandrerkvinner på årets Førdefestival. 

Konferansen «Sang for inkludering og integrering» er arrangert av Sogn og Fjordane fylkeskommune og LO Stat og finn stad på Hotel Terminus, Bergen, torsdag 27. oktober kl. 10 – 15.30.

Blant det du kan få med deg på konferansen er professor Jon Roar Bjørkvold som snakkar om ny bok og musisk integrering, Fargespill, og Førde internasjonale kor si satsing på kor og song som integreringsarena

Konferansen er gratis.

Meld deg på (frist 10. oktober)

Program og invitasjon (pdf)

Program

10.00 Registrering
10.30 Opning
10.40 Song som inkluderingsarena. Førde internasjonale kor. Organisering,
erfaring og ein kvalitativ studie av personar med flyktningbakgrunn sin
overgang til ein ny kvardag i Noreg. Sissel Ørstavik Aase.
Musikkteraput Jorunn Bakke Nydal.
11.00 «Den fyrste song» - grenselaus voggesong. Samarbeidsprosjekt med Sogn
og Fjordane fylkeskommune. Festivaldirektør Hilde Bjørkum, Førdefestivalen
11.30 Fargespill «Det norske sett med andre øyne». Irene Kinunda
11.50 Regional støttespelar for det lokale kulturlivet.
Sissel Lillebø Aarseth, Sogn og Fjordane fylkeskommune
12.00 Lunsj
12.30 Musisk integrering v/ Jon Roar Bjørkvold
14.30 JUMP BOWL – dialog og samarbeid
15.15 Oppsummering
15.30 Slutt

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00