Sogn og Fjordane Felles Innkjøp (SFFI)

Innkjøpstenesta administrerer og drifter samarbeidsordninga Sogn og Fjordane Felles Innkjøp (SFFI). SFFI tilbyr medlemskap til alle offentlege organ i fylket som etter nærare avtale med innkjøpstenesta kan knytte seg til ordninga. SFFI skaffar samarbeidspartane felles rammeavtalar og bidreg med råd og kompetanse ved einskildkjøp og konkurranseutsetting.

Per 01.07.2014 er følgjande med:

- Askvoll kommune
- Aurland kommune
- Balestrand kommune
- Bremanger kommune
- Eid kommune
- Fjaler kommune
- Flora kommune
- Førde kommune
- Gaular kommune
- Gloppen kommune
- Gulen kommune
- Hyllestad kommune
- Høyanger kommune
- Jølster kommune
- Leikanger kommune
- Luster kommune
- Lærdal kommune
- Naustdal kommune
- Selje kommune
- Sogndal kommune
- Stryn kommune
- Vik kommune
- Vågsøy kommune
- Årdal kommune

- Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
- Helse Førde HF
- Høgskulen i Sogn og Fjordane
- Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
- Sogn Og Fjordane Energi AS

Samarbeidsavtale er skrivne med medlemene. Kvar kommune og offentleg organ betaler eit fast beløp kvart år for å gjere seg nytte av SFFI sine tenester, avhengig av storleik.

Innkjøpstenesta syter for å tilretteleggje og ferdigstille innkjøpsavtalar på vegne av medlemene. Samarbeidet medfører at partane kan gjennomføre meir rasjonelle innkjøpsprosessar og få større innkjøpsvolum og dermed betre prisar. Val av leverandør skjer i samarbeid mellom innkjøpstenesta og brukarutval. Brukarutval består av 3-7 personar frå SFFI.

Avtalane vert distribuert ut til brukarane via elektronisk innkjøpshandbok. Medlemene i SFFI kan vere med på dei anboda/avtalane SFFI utarbeider. Stadfesting om dei er med eller ikkje må meldast før anbodet vert utlyst. Avtalane er bindande for dei som er med på anbodet.

Del dette:

Relaterte lenker