Foto av eit fiskeoppdrettsanlegg, sett litt frå avstand.

Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Søk midlar frå marint verdiskapingsfond

Kommunar, næringsaktørar, lag- og næringsorganisasjonar og andre instansar kan i samarbeid med næringsaktørar søke marint verdiskapingsfond om støtte til utviklingsprosjekt.

Fondet skal primært nyttast til delfinansiering av utviklingsprosjekt som legg til rette for ei meir berekraftig utvikling av akvakulturnæring i Sogn og Fjordane. Det kan også støtte tiltak som kan auke marin verdiskaping.

Utviklingsprosjektet må ha forankring i relevante problemstillingar for oppdrettsbransjen i fylket.

Søknadsfristen er 21. september 2018.

Meir informasjon om verdiskapingsforndet og korleis du søkjer om midlar finn du her.

Del dette:

Relaterte lenker