Heim/Måløy vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Skulemiljøutval

Skulemiljøutval

Val av skulemiljøutval for skuleåret 2020/2021 vert gjort ved skulestart.