Skiping av ny undergruppe i IT-forum Sogn og Fjordane

Gruppa er åpen for entrepenørar og gründerar i Sogn og Fjordane innan utvikling av programvare og datautstyr, og utvikling av innhalds- og tenesteproduksjon på intenett og telenettet.

Sjølve skipinga skal føregå på eit skipingsmøte kombinert med ei nettverkssamling i Måløy 28.-29. Juni i år.

Her vert det føredrag med blant anna investor Gunnar Carlson om kvifor han investerer i teknologibedrifter, og om kva han meiner skal til for å lukkast som entrepenør i Sogn og Fjordane. I tillegg kjem Sindre Kvalheim i LocalHost for å orientere om Lefdal gruve, verdas største og grønaste datasenter, samt litt om kva dei har gjennomgått som gründerbedrift.

Les meir om bakgrunn for skipinga og kriteriar for medlemsskap i invitasjonen:

Invitasjon til nettverkssamling og skipingsmøte

NB! Påmeldingsfristen er i dag

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00