eksteriør bilde av sogndal vidaregåande skule i skugge, nokre elevar står foran inngangspartiet, skilt på vegg seier Sogndal vidaregåande skule og syner fylkesvåpenet. Ein langsgåande metallskulptur står på plassen foran skulen
eksteriør bilde av sogndal vidaregåande skule i skugge, nokre elevar står foran inngangspartiet, skilt på vegg seier Sogndal vidaregåande skule og syner fylkesvåpenet. Ein langsgåande metallskulptur står på plassen foran skulen

Sogndal vidaregåande skule foto: Birthe Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sju vil bli rektor ved Sogndal vgs

Det er i alt sju søkjarar til rektorstillinga ved Sogndal vidaregåande skule. Skulen hadde skuleåret 2015/16 omlag 800 elevar og rundt 170 tilsette. 

Ein søkar har trekt søknaden sin. 
Sogn og Fjordane fylkeskommune tek sikte på å tilsette ny rektor i månadsskiftet april-mai, med jobbstart 1. august. 
Les meir om skulen på www.sogndal.vgs.no. 

               

Namn    

Heimstadkommune

Alder

Noverande stilling

Cecilie Thaule Løvlid

Sogndal

48 år

Rådgjevar Høgskulen på Vestlandet

Anne-Grethe Naustdal

Naustdal

50 år

Dekan Høgskulen på Vestlandet

Bjarte Ramstad

Sogndal

40 år

Rektor/tenesteleiar Trudvang skule

Kjetil Sønnesyn

Sogndal

40 år

Rektor Kvåle skule

Thomas Thomsen

Sandnes

36 år

Pedagogisk leiar-barnehage

Ole Jørgen Øygarden

Vik i Sogn

49 år

Rektor Flatbygdi skule

kontakt: 
Tor-Einar Holvik Skinlo
assisterande fylkesdirektør for opplæring
Tor-Einar Holvik Skinlo
958 39 029 


 

Del dette: