Foto frå teaterfestivalen i Fjaler 2017. Biletet syner fleire personar som bevegar seg oppå fjorden i store, blanke ballar.
Foto frå teaterfestivalen i Fjaler 2017. Biletet syner fleire personar som bevegar seg oppå fjorden i store, blanke ballar.

Bilete frå Radio Fjellom, Teaterfestivalen i Fjaler 2017. (Foto: David Zadig)

Sjå opptak av kulturkonferansen

Kulturkonferansen Vestland – Ein ny region veks vart arrangert i Bergen 21. mars. No kan du sjå konferansen i opptak.

Klikk på denne lenka for full storleik.

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland arrangerte konferansen saman. Dette var den første av mange regionale møteplassar for kultur i nye Vestland fylkeskommune. Konferansen var for alle som jobbar med kultur i Sogn og Fjordane og Hordaland, både i kommunar, institusjonar og lag/organisasjonar. Det var eit fagleg tilbod, men også ein møteplass for å påverke og lære, inspirere og bli inspirert.

Her finn du detaljert program for konferansen.

Del dette: