Serviceskyss_smal
Serviceskyss_smal

Serviceskyss

Serviceskyss er eit transporttilbod som er ope for alle og skal vere tilrettelagt for alle.

Skyssen er organisert i faste ruter, ofte til kommunesenteret eller andre mindre senter. Brukarane bestiller skyss dagen før innan eit fastsett tidspunkt. Dei vert henta heime og vert køyrde frå dør til dør.

Brukarane betalar ein eigenandel på 30 kroner kvar veg.

Serviceskyssen skal vere tilrettelagt og open for alle, og køyretøya som vert nytta er difor universelt utforma.

Oversikt over korleis rutene går i dei ulike kommunane, finn du på Kringom.no.

Retningsliner for serviceskyss i Sogn og Fjordane.

Del dette:

Kontakt

Lars Andreas Kårstad
Rådgjevar
lars.andreas.karstad@sfj.no
95 98 81 94

Relaterte lenker

Eksterne lenker

Fylkesdirektør

Dina Lefdal

Dina Lefdal

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

57 63 80 00
post@sfj.no