Foto som skal illustrere folkehelse. Det syner tre ungar på fjelltur. Den eine står og støttar seg til og legg steinar på ein liten varde, dei to andre plukkar bær i lyngen bak. Foto: Den norske turistforening/www.flickr.com
Foto som skal illustrere folkehelse. Det syner tre ungar på fjelltur. Den eine står og støttar seg til og legg steinar på ein liten varde, dei to andre plukkar bær i lyngen bak. Foto: Den norske turistforening/www.flickr.com

Foto: Per Tore Molvær/Den norske turistforening/www.flickr.com

Seminar om oppfølging av folkehelselova

Kommunane i Sogn og Fjordane er inviterte til dagsseminar om arbeidet med oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar på i Førde 1. mars. Sjå opptak av seminaret her.

Seminaret er på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde og startar klokka 10.00. Her kan du sjå seminaret i opptak.

Styrke folkehelsearbeidet

Folkehelseoversikt er det sentrale utgangspunktet for eit kunnskapsbasert og treffsikkert folkehelsearbeid, der målet er å utvikle helsevenlege samfunn. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står bak initiativet til seminaret, som vert gjennomført i nært samarbeid med fylkeskommunen og Fylkesmannen.

Bakgrunnen er at undersøkingar, kartleggingar og tilsyn viser at det er behov for å styrke arbeidet med folkehelseoversikt i kommunane.

Erfaringsutveksling

Seminaret vil hovudsakleg bestå av innlegg/presentasjonar, men det vert òg tid til spørsmål og diskusjon i plenum, og at kommunane kan dele erfaringane sine. 

Arrangørane legg opp til ein grunnleggande gjennomgang av blant anna

  • føremålet med folkehelseoversikt
  • kva oppgåva inneber
  • samanhengen med oversikt og planlegging etter plan- og bygningslova
  • organisering og forankring av arbeidet, med erfaringar frå kommunane

Seminaret er relevant for folkehelsekoordinator/-rådgjevar, planleggarar, kommunelege og ev. andre som er involverte i det praktiske arbeidet med folkehelseoversikt.

Sjå heile programmet for seminaret.

For meir informasjon

Anne-Lene Norman
anne-lene.norman@sfj.no
415 30 378

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette