Selskapsvognløyve

 Slikt løyve gir innehavar rett til å drive persontransport mot vederlag med motorvogn registrert for inntil ni personar.

Det er Sogn og Fjordane fylkeskommune som har mynde til å tildele selskapsvognløyve.

I Sogn og Fjordane kan det tildelast inntil fem selskapsvognløyve. Fylket har utarbeidd eigne retningsliner med omsyn til kva bilar som kan bli godkjent som selskapsvogn. Bilen som skal nyttast til selskapsvogn skal synast fram for samferdsleavdelinga for godkjenning.

Det skal berre nyttast eksklusivt materiell godkjent av fylkeskommunen.

Skriftleg søknad om selskapsvognløyve må sendast til postmottak@sfj.no.

Del dette:

Kontakt

Einar Atle Årdalsbakke
Rådgjevar
einar.atle.ardalsbakke@sfj.no
952 07 751

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Dina Lefdal

Dina Lefdal

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

57 63 80 00
post@sfj.no