Folk ved pultar for møte i fylkesutvalet
Folk ved pultar for møte i fylkesutvalet

Fylkesutvalet 24. august 2016

Samrøystes for sal

Eit samla fylkesutval har røysta for å godkjenne sal av aksjar i Fjord1 AS til Havilafjord AS. På fredag 26. august skjer endeleg vedtak i fylkestinget.

Fylkesutvalet vedtok i møtet 24. august samrøystes tilrådinga til fylkesrådmannen.

Møteprotokoll - fylkesutvalet 24. august

Avtaleverket om sal av Sogn og Fjordane sine aksjar i Fjord1 AS til Havila-konsernet kom til etter sonderingar og forhandlingar mellom partane i perioden 5.- 17. august. Avtalane inneber at fylkeskommunen i haust sel seg ned frå ein majoritetspost til ein eigardel på 33 prosent. Det er vidare lagt opp til at resterande aksjar kan verte selde innanfor ein påfølgjande opsjonsperiode på vel 2 år.

Kjøpssummen frå Havila-konsernet er på 1,065 mrd. kr.

Saka går no vidare til møte i fylkestinget der endeleg vedtak vert gjort 26. august.

Saksframlegg fylkesutvalet 24. august

Kontaktperson

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568