Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

KS ser behov for auka merksemd om samfunnsdelen av kommuneplanen som politisk styringsverktøy, og med det raskare planprosessar slik at samfunnsdelen får verknader for økonomiplanen gjennom valperioden.

KS og Asplan Viak AS har i samråd med fylkeskommunane som planfagleg rettleiar og Forum for kommunal planlegging utarbeida eit fagnotat om samfunnsdelen som politisk styringsverktøy. Fagnotatet har fleire tilrådingar, mellom anna:

  • Politikken i samfunnsdelen må på plass tidleg i kommunestyreperioden
  • Dersom samfunnsdelen skal vidareførast vert det likevel tilrådd at den vert vedtatt på nytt
  • Tilpassingar som kan gjerast etter gjeldande regelverk
  • Innbyggardialog som kontinuerleg aktivitet og ein del av kunnskapsgrunnlaget

Sjå lenke til fagnotat om samfunnsdelen som politisk styringsverktøy her.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette