Samferdsleavdelinga

Fylkeskommunen har ansvar for overordna samferdsleplanlegging i Sogn og Fjordane i høve miljø, areal og folkesetnad. Ei av kjerneoppgåvene er å tilby kollektivtransport med buss, båt og ferje til innbyggjarane.

Desse tenestene er samla under merkenamnet «Kringom» og på nettstaden www.kringom.no, som vert drifta av samferdsleavdelinga.

Fylkeskommunen er også ansvarleg for fylkesvegnettet i Sogn og Fjordane. Vegnettet vert drifta og vedlikehalde av Statens vegvesen på vegner av fylkeskommunen.

I tillegg har fylkeskommunen ansvar for utdeling av behovsprøvde løyve (drosjeløyve, selskapsvognløyver og ruteløyve), transport for funksjonshemma (TT-kort), serviceskyss, skuleskyss og skysstilbod for ungdom.

Leiing

Fylkesdirektør

Dina Lefdal
957 00 813

Assisterande fylkesdirektør

Øystein Hunvik
477 00 466

Tilsette

Avdelinga sine ansvarsområde

 

Del dette: