Nyhende

 8fmu 36elpf

Ledige drosjeløyve i Eid kommune

10. juli 2019

Løyve S-416: personbil med inntil 9 sete, er ledig frå 1. september 2019. Stasjoneringsstad er Eid Taxi Sentral.

Les meir ›

To nye bussavgangar til hausten

10. juli 2019

Frå skulestart set fylkeskommunen opp nye bussavgangar frå Dale og Sandane etter skuletid.

Les meir ›

Nasjonal rassikringsgruppe si samling i Tromsø

02. juli 2019

Den 27. og 28. juni var rassikringsgruppa samla for møte i Tromsø. Denne gongen hadde gruppa fokus på den vidare prosessen med Nasjonal transportplan (NTP) og på moglegheitene for å ta i bruk ny teknologi og aktiv skredsikring. Les uttalen frå gruppa her.

Les meir ›