Nyhende

Foto av samferdsleminister Jon Georg Dale på scena under Nasjonal rassikringskonferanse i 2019. I framkant ser vi bakhovudet til enkelte i publikum.

Gjer endringar i Nasjonal transportplan

20. februar 2019

– Vi gjer no endringar i arbeidet med neste Nasjonal transportplan. Dette inneber politisk medverknad tidlegare i arbeidsprosessen og moglegheit til å spele inn prioriteringar knytt til rassikring, sa samferdselsminister Jon Georg Dale på Nasjonal rassikringskonferanse på Flesland 19. februar.

Les meir ›

Treng du skyss heim frå trening eller konsert?

19. februar 2019

Vi kan hjelpe deg! No kan kommunane – i samarbeid med lokal ungdom – søkje om midlar til tilbodet Lokaltransport for ungdom.

Les meir ›

Ledig drosjeløyve i Naustdal

25. januar 2019

Vi lyser ut ledig drosjeløyve i Naustdal kommune med stasjoneringsstad Naustdal sentrum.

Les meir ›