Foto som syner vegskilt på Skei i Jølster. Den eine vegen er det skilt mot Bergen og Førde, den andre vegen er det skilt mot Ålesund, Nordfjord og Sandane.
Foto som syner vegskilt på Skei i Jølster. Den eine vegen er det skilt mot Bergen og Førde, den andre vegen er det skilt mot Ålesund, Nordfjord og Sandane.

Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Riksvegar

Riksvegsambanda er hovudvegnettet i Sogn og Fjordane. Desse sambanda er viktige for å sikre ein god og sikker kommunikasjon internt og eksternt.

Riksvegane er hovudpulsårane i det overordna vegtransportsystemet. Dei bind saman landsdelar og regionar, og knyt Norge til utlandet. I Sogn og Fjordane er det 714 km riksvegar, fordelt på følgjande korridorar/riksvegruter:

Tabell 12.1: Riksvegar med veglengder
Tabell: Riksvegar med veglengder

Trafikkmengder

Mest trafikk på riksvegnettet har vi i sentrum av Førde, Sogndal og Florø. Fjellvegen (E39) i Førde er ÅDT målt til knappe 14 000. Gravensteinsgata (rv.5) gjennom Sogndal er ÅDT målt til knappe 9000. Evja (rv.5) i Florø har ein ÅDT på 8000 køyretøy.

Tabellen under syner trafikkfordelinga på riksvegnettet i Sogn og Fjordane. Riksvegane i fylket har ein gjennomsnittleg ÅDT på 2 939. Om lag 75 % av riksvegnettet har ein gjennomsnittleg ÅDT mellom 1000 og 3000.

Tabell 12.4: Lengdefordeling av riksvegnettet (europavegar og riksvegar) innanfor ulike ÅDT-intervall (2015).
Tabell: Lengdefordeling av riksvegnettet (europavegar og riksvegar) innanfor ulike ÅDT-intervall (2015). Trafikkregistreringar Sogn og Fjordane, Statens vegvesen

 

Del dette:

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Plan- og beredskapsleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Relaterte lenker

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Plan- og beredskapsleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Ansvarleg eining

Samferdsleavdelinga

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00