To kvinner og ein mann les brosjyrer. Illustrasjonsbilete om gründerverksemd. Foto: Jo Bergersen

Foto: Jo Bergersen

Rettleiing for etablerarar

Fylkeskommunen tilbyr etablerarkurs og kurs i spesifikke tema innan forretningsdrift, for dei som går med tankar om å starte eiga bedrift eller driv småbedrift.

Driftig.no

På Driftig.no har vi samla informasjon om det offentlege tilbodet til deg som ønskjer å starte eller vidareutvikle bedrift i Sogn og Fjordane. Gå til www.driftig.no og finn informasjon om 

  • rådgjevarar i kvar kommune
  • kurs og hendingar
  • nyttige verktøy

 

Driftig logo

Del dette:

Kontakt

Endre Høgalmen
Ass. fylkesdirektør
endre.hogalmen@sfj.no
952 07 789

Ingvild Andersen
(permisjon til 20.05.2020)
Rådgjevar
Ingvild.Andersen@sfj.no 
57 63 80 39 

Relaterte lenker