Heim/Måløy vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Rektor og leiing

Rektor og leiing i Måløy

Rektor

Aasta_100.jpgÅsta Navelsaker Røed er den øvste leiaren for Måløy vidaregåande skule og har eit overordna ansvar for drifta av skulen. 

 

 

 

 

Avdelingsleiar RMA og HO

Helen.jpgHelen Hjertaas er avdelingsleiar med særskild ansvar for dei administrative oppgåvene. Ho har ansvar for dei administrative og pedagogiske IKT-systema, kontor- og sørvisfunksjonar, dokumentasjon og all gjennomføring av eksamen. Ho har og ansvar for bygningar, uteområde, utstyr/inventar og personalansvar Restaurant og Matfag og Helse og oppvekst samt alle ikkje-pedagogisk tilsette.

 

 

 

Avdelingsleiar STA og YSK

Rektor Åsta Navelsaker Røed er fungerande leiar for Studiespesilaiserande utdanningsprogram og YSK 3 og 4 klasse

Avdelingsleiar TIF og Bygg

Anita Otnheim Hoddevik er avdelingsleiar for TIF og Byggavdelingane. Hon har drift- og personalansvar for teama innan TIF (Teknologi og industrifag) samt TIF-delen av YSK  samt Bygg og Anleggsfag. 

Avdelingsleiar SIM 

Eivind Kåre Birknes er avdelingsleiar for Sikkerheitssenteret i Måløy (SIM)  Han har drifts- og personalansvar for dei tilsette på Sikkerheitssenteret, 

Avdelingsleiar Naturbruk, Maritime fag og Informasjonsteknologi og medieproduksjon. 

Knut Olav Bjørnholm er avdelingsleiar for Naturbruk ,Maritime fag og Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Han har drifts- og personalansvar for programfaglærarane på Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Naturbruk, Fiske og fangst, Akvakultur og dei Maritime faga.
Knut Olav er også dagleg leiar for Opplæringsfatrtøyet Skulebas