Foto av fire personar som står og lenar seg mot eit rekkverk på eit oppdrettsanlegg. Dei har redningsvestar, det er blå himmel og sol.
Foto av fire personar som står og lenar seg mot eit rekkverk på eit oppdrettsanlegg. Dei har redningsvestar, det er blå himmel og sol.

Foto: Harald Grotle

Rekruttering og kompetanse

Deler av dei marine næringane har ei utfordring med å få tak i kompetent arbeidskraft. For å møte denne utfordringa vil vi gjennom arbeidet med Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane bidra til kompetanseheving og rekruttering.

Vi har to aktive delprogram:

Marin utdanning i øvre sjiktet

Dette delprogrammet skal bidra til å vidareutvikle eit attraktivt marin utdanning på vidaregåande skule. Måløy vidaregåande skule vart tildelt undervisningskonsesjon for akvakultur i juni 2017.

Meir om delprogrammet "Marin utdanning i øvre sjiktet" på rup.no.

Måløy marine kompetansesenter

Delprogrammet jobbar med tiltak som skal bidra til å heve kompetansen hjå tilsette i akvakulturnæringa i fylket.

Meir om delprogrammet "Måløy marine kompetansesenter" på rup.no.

Del dette:

Kontakt

Lena M. Søderholm
Fagkoordinator
lena.soderholm@sfj.no
970 35 449

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00