Kalvåg. Båthamn halvfull av båtar og hus og naust langs vasskanten. Foto: Birthe Johanne Finstad
Kalvåg. Båthamn halvfull av båtar og hus og naust langs vasskanten. Foto: Birthe Johanne Finstad

Reiseliv

Sogn og Fjordane skal bli ein av dei fremste regionane i verda for berekraftige, naturbaserte opplevingar med høg kvalitet.

I møte med engasjerte menneske og unik natur skal turisttrafikken styrkje grunnlaget for lønsam, heilårleg næringsverksemd, trivsel og busetnad i heile fylket.

Sogn og Fjordane kan vise til lange tradisjonar i reiselivet. Dei viktigaste internasjonale attraksjonane har vore fjordane saman med Jostedalsbreen og Jotunheimen. Gjennom sin spektakulære og attraktive natur har Sogn og Fjordane eit svært godt ressursgrunnlag for naturbaserte reiselivsopplevingar. Utvikling av vandretilbod i verdklasse er difor ei felles marknadssatsing for heile fylket.

«Fjordane frå bre til hav»

Turistane spelar ei viktig rolle for å ivareta og utvikle arbeidsplassar i fylket, og for å halde oppe store og små samfunn. Overrislingseffektane i frå turisttrafikken er ein sentral grunn til at fylkeskommunen satsar på reiseliv. Heilårsturisme og eit meir berekraftig reiseliv skal vere til det beste for både innbyggjarar og besøkande.

 

Del dette:

Kontakt

Anne Silje Sylvarnes
Førstekonsulent
Anne.Silje.Sylvarnes@sfj.no
57 63 81 64 / 989 02 334                        

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00