Heim/Måløy vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar

Reglar og rutinar

Her har vi samla ulike reglement som er gjeldande for opplæringa ved Måløy vgs og som er nyttige for elevar, føresette og tilsette.