Regional plansamling

Regional plansamling vart i år arrangert i Sogndal, 29.-30. oktober.

Målgruppa er alle som jobbar med planlegging i vårt fylke, anten i kommunane, andre offentlege eller private verksemder. 

Det var omlag 140 deltakarar på samlinga, og ei kort omtale samt plansamlinga i opptak, finn du på denne sida. 

Her kan du sjå heile programmet for samlinga

Du finn presentasjonane frå årets plansamling her.

 

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Torbjørn Hasund
Rådgjevar
Torbjorn.Hasund@sfj.no
930 04 685

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette