Regional plan for folkehelse er lagt ut på høyring

Fylkesutvalet har vedteke å legge Regional plan for folkehelse, med handlingsprogram, ut til offentleg høyring.

Planen er utarbeida i eit tett samarbeid med regionale aktørar og har som utgangspunkt i å få fram behov for strukturelle grep i eit samarbeid mellom dei ulike aktørane i fylket.

Det er dette som ligg bak val av visjonen for planen som heiter «Saman om betre helse og trivsel».

Høyringsfristen er sett til 15.05.15.

Planen skal til endeleg vedtak i fylkestinget i juni 2015.

Planutkast, handlingsprogram og andre relevante dokument kan du lese her:

Regional plan for folkehelse 2016–2019
Handlingsprogram 2015
Fu-sak 33/2015

Send høyringsuttale til postmottak.sentraladm@sfj.no

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette