Foto: Mona Elisabeth Steinsland
Foto: Mona Elisabeth Steinsland

Foto: Mona Elisabeth Steinsland

Stadutvikling

Alle stader har sin eigen karakter, forma av staden sin historie, natur, kultur og miljø. Spørsmålet vi må stille oss er korleis staden sitt særpreg er blitt teke omsyn til i planarbeid og utforming.

Store landskap – små stader

I landskapet ligg identiteten og styrken til kvart einskilde samfunn, utfordringa er å sjå verdiane og ta omsyn til dei i utforming og utvikling av stadane. Målsettinga er å sikre og styrke verdiar, allmenne demokratiske samfunnsrom og strukturar, og opne for fri individuell handling.

Under finn du vår presentasjon av arbeid relatert til aktuelle problemstillingar i ulike situasjonar. Framstillinga er kronologisk og viser innspel til prosessar, diskusjonar og spørsmål knytt til konkrete oppgåve

Trykk på bileta for å sjå større versjonar.

Måløy 2012

maloy.jpg

Leikanger 2011

forside_symposium.JPG

Leikanger 2011

Symposium.jpg

Naustdal 2010

plakat Naustdal.jpg

Naustdal 2010

analyse Naustdal.jpg

Naustdal 2010

Naustdal.jpg

Leikanger 2010

leikanger1.JPG

Leikanger 2010

Leikanger2.JPG

Gaupne 2010

Gaupne del 1.JPG

Gaupne 2010

Gaupne del 2.JPG

Gaupne 2010

Gaupne del 3.JPG

Gaupne 2010

Plakat Gaupne siste.jpg

Pilot Gulen 2009

5-Prosjekt-Gulen-2009.jpg

Kina 2009

Kina-utstilling.jpg

Kina 2009

Plakat utstilling Kina.JPG

Kina 2009

plakat 1 Gulen.JPG

Kina 2009

plakat 2 Gulen.JPG

Kina 2009

Leikanger blå veranda.JPG

Gulen 2009

gulen_for_web_1.jpg

   

 

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Mona Elisabeth Steinsland
Silivarkitekt
mona.steinsland@sfj.no
57 63 81 18

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette