Rådgjeving

Måløy vidaregåande skule har to rådgjevarar:

  • Kari Sølvberg Silden
  • Anne Grete Gjerde Nygård.
  • Dei har kontor i 2.etg i A-fløyen

Rådgjevarane kan hjelpe deg med:        

  • informasjon og råd om val av studieretningsfag og valfag.
  • informasjon og råd om yrke/vidare utdanning.
  • råd og rettleiing når det vert vanskar i skulearbeidet.
  • råd og støtte når det oppstår personlege eller sosiale vanskar.
Rådgjevarane formidlar kontakt til, og samarbeidar med, helsepersonell, PPT-kontor og andre hjelpeinstansar/spesialistar når dette er ønskjeleg eller nødvendig.
Rådgjevarane har teieplikt.
 

Kontakt

Kari Sølvberg Silden
Rådgjevar
kari.solvberg.silden@vlfk.no
917 53 918
 
Anne Grete Gjerde Nygård
Rådgjevar
anne.grete.gjerde.nygard@vlfk.no
969 42 529