Heim/Måløy vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Rådgjeving

Rådgjeving

Måløy vidaregåande skule har for tida ein rådgjevar:

  • Anne Grete Gjerde Nygård.
  • Ho har kontor i 2.etg i A-fløyen

Rådgjevar kan hjelpe deg med:        

  • informasjon og råd om val av studieretningsfag og valfag.
  • informasjon og råd om yrke/vidare utdanning.
  • råd og rettleiing når det vert vanskar i skulearbeidet.
  • råd og støtte når det oppstår personlege eller sosiale vanskar.
Rådgjevar formidlar kontakt til, og samarbeidar med, helsepersonell, PPT-kontor og andre hjelpeinstansar/spesialistar når dette er ønskjeleg eller nødvendig.
Rådgjevarane har teieplikt.
 

Kontakt

Anne Grete Gjerde Nygård
Rådgjevar
969 42 529