Prosjekt og satsingar

Skulen har mange prosjekt og statsingar også komande skuleår.