Presentasjonar frå kurs i sakshandsaming

Kurset vert gjennomført som ein del av prosjekt kommunal næringsutvikling, der Innovasjon Norge, fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunane jobbar saman for å bli betre på næringsutvikling.

Målet for kurset er å sikre god kvalitet i sakshandsaminga og gjere gjeldande regelverk godt kjent for kommunane. Presentasjonar og andre relevante dokument finn de her:

Agenda for kurset

Presentasjon - rolledeling mellom IN/FK/FM

Presentasjon - retningsliner for regionale utviklingsmidlar og kommunale næringsfond

Presentasjon - innleiing til workshop som inneheld informasjon om:
- Kva ei god innstilling skal innehalde
- EØS-regelverk
- Kva kan vi støtte?
- Utmåling av tilsegn
- Tilsegnsbrev og utbetalingsvilkår

Notat om bagatellmessig støtte

Eksempel på innstillingsmal for kommunane

Det er krav til kommunane som forvaltar kommunale næringsfond om at tilsette skal ha nødvendig kompetanse, det er også krav til sakshandsaming og kunnskap om regelverk. Kurset skal vere ei hjelp for kommunane til å skaffe seg nødvendig kompetanse.

Del dette:

Relaterte lenker