Heim/Måløy vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen/Privatist og praksiskandidat/Praksiskandidat

Praksiskandidat

Ein praksiskandidat er ein som har meldt seg til fagprøve utan å vere lærling.

Tida med yrkespraksis må vere minst 25 prosent lenger enn det som er vanleg praksistid i faget.

Praksiskandidatar må ta ein sentralt gjeven skriftleg eksamen.

Informasjon om fagkodar finn du på Udir.

Oppmelding

Oppmelding til eksamen gjer du på PrivatistWeb.

Les meir om praksiskandidatordninga på Vilbli.no.