Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fylkestinget 17
12
19
04
Fylkesutvalet 23
12
07
04
16
02
31
11
20
04
31
26
18
02
21
03
Fylkesutvalet som klagenemnd 04
20
26
21
Fellesnemnda 08
04
22
21
16
19
Fellesnemnda sitt arbeidsutval 29
24
15
10
20
18
28
09
27
Fellesnemnda sitt tilsetjingsutval 24
30
Partssamansett utval 15
24
20
27
Hovudutval for næring og kultur 06
20
24
30
19
25
23
20
Hovudutval for opplæring 15
14
03
30
28
25
24
20
Hovudutval for samferdsle 13
21
24
30
11
19
25
25
20
Finansutvalet 07
02
26
18
02
Kontrollutvalet 27
03
22
04
06
25
20
21
Fagopplæringsnemnda 14
06
11
24
Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne 05
18
06
15
Fylkesrådet for eldre 06
07
20
13
Trafikktryggingsutvalet 13
25
Hovudsamarbeidsutvalet 28
23
19
14

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568