Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fylkestinget 13
20
23
08
18
Fylkesutvalet 30
06
12
13
04
16
23
25
27
07
09
Fylkesutvalet som klagenemnd 27
30
25
Hovudutval for næring og kultur 27
24
Hovudutval for opplæring 29
28
24
07
Hovudutval for samferdsle 29
28
24
Finansutvalet 30
12
04
Kontrollutvalet 01
03
24
Planutvalet 30
12
04
Fagopplæringsnemnda 28
Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne 22
03
Fylkesrådet for eldre 16
28
Trafikktryggingsutvalet 10
Hovudsamarbeidsutvalet 16
18
Hovudutval for plan og næring 29
Hovudutval for kultur 29
Likestillingsutvalet 25

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568