Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 47

Det er møte i blant anna fylkesutvalet, kontrollutvalet og alle hovudutvala i veke 47. Måndag 21. november er det også politikardag.

21. november

Klimadag

Organisering og samhandling

Kl. 10.00 – Velkomen og kort introduksjon v. Tore Eriksen/Synnøve Stalheim
Kl. 10.05 – Klimaarbeidet i fylkeskommunen v. Ida-Beate Mølmesdal, rådgjevar for klima og miljø, fylkeskommunen
Kl. 10.25 – Klimaendringar og utviklingstrekk v. Helge Drange, klimaforskar tilknytt Bjerknessenteret og professor ved geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Kl. 11.10 – Pause

Utsleppsreduksjon

Kl. 11.20 – Klima og miljø i Regional transportplan v. Ole Ingar Hagen Hæreid, plan- og beredskapsleier, fylkeskommunen
Kl. 11.50 – Hydrogen som energiberar i Sogn og Fjordane v. Elisabet Bøe, prosjektleiar
Kl. 12.10 – Lunsj
Kl. 12.40 – Energieffektivisering og arbeid i eigen bygningsmasse v. Jan Tore Rosenlund, bygg- og eigedomssjef, fylkeskommunen
Kl. 13.05 – Utdanning av framtida sin nullutsleppsinnbyggar v. Martin Eikeset Koren, Firda vidaregåande skule
Kl. 13.20 – Pause

Klimatilpassing

Kl. 13.30 – Kva er klimatilpassing og kvifor? Klimaframskrivingar for fylket v. Dagrun Vikhamar-Schuler, hydrologisk avdeling, NVE
Kl. 14.00 – Klimaprosjekt i fylket v. Carlo Aall, forskingsleiar ved Vestlandsforsking og professor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane
Kl. 14.20 – Avrunding v. Tore Eriksen/Synnøve Stalheim

Politikardag

Kl. 15.00 – Helse Førde: Informasjon om «Pasientens helseteneste» og orientering om byggjeplanar
Kl. 15.30 – Sogn og Fjordane Bondelag: Orientering om landbruksmeldinga, pelsdyrmeldinga, jordbruksoppgjeret 2017, arealforvaltning og Statsbudsjettet

Det kan kome til fleire programpostar fram mot politikardagen.

22. november

Hovudutval for næring og kultur

Saksliste for møtet i hovudutval for næring og kultur 22. november.

Møtet vert i møterommet Firda på Fylkeshuset og startar kl. 09.00.

Hovudutval for opplæring

Saksliste for møtet i hovudutval for opplæring 22. november.

Møtet vert i møterommet Åskora på Fylkeshuset og startar kl. 09.00.

Hovudutval for samferdsle

Saksliste for møtet i hovudutval for samferdsle 22. november.

Møtet vert i møterommet Sygna på Fylkeshuset og startar kl. 09.00.

Kontrollutvalet

Saksliste for møtet i kontrollutvalet 22. november.

Møtet vert i møterommet Skåla på Fylkeshuset og startar kl. 09.00.

23. november

Planutvalet

Saksliste for møtet i planutvalet 23. november.

Møtet vert i møterommet Sygna på Fylkeshuset og startar kl. 09.00.

Drøftingsmøte

Drøftingsmøte med fylkesutvalet og dei hovudtillitsvalde kl. 10.00 i møterommet Sygna på Fylkeshuset.

Fylkesutvalet som klagenemnd

Saksliste for møtet i fylkesutvalet som klagenemnd 23. november.

Møtet vert på Fylkeshuset og startar kl. 11.00.

Fylkesutvalet

Saksliste for møtet i fylkesutvalet 23. november.

Møtet vert i møterommet Sygna på Fylkeshuset og startar kl. 12.00.

Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Saksliste for møtet i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne 23. november.

Møtet vert på Fylkeshuset og startar kl. 10.30.

24. november

Fylkesrådet for eldre

Saksliste for møtet i fylkesrådet for eldre 24. november.

Møtet vert på Dale vidaregåande skule og startar kl. 10.00.

Del dette:

Relaterte lenker