Foto som syner fylkestinget samla i fylkestingssalen på Fylkeshuset. Høgrebenken fremst i biletet.
Foto som syner fylkestinget samla i fylkestingssalen på Fylkeshuset. Høgrebenken fremst i biletet.

Politikardag

Fylkeskommunen arrangerer politikardagar nokre gonger i året. Då kan dei som ønskjer det kome og orientere medlemmane i fylkestinget om aktuelle tema i og for fylket. Administrasjonen nyttar ofte dagane til opplæring og orienteringar. På denne sida legg vi ut presentasjonane som blir brukte.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713